Misdienaars


Deze groep bestaat uit enthousiaste jongens en meisjes, die helpen tijdens de verschillende kerkdiensten. Meestal wordt gewoon de term ‘misdienaar’ gebruikt, ook als het meisjes betreft, hoewel voor hen de laatste tijd ook soms de term ‘misdienettes’ gebruikt wordt.
Naast de gebruikelijke heilige missen zijn de misdienaars present bij de processie en bij andere kerkelijke ‘feestelijkheden’ door het jaar. Eens per jaar is er een uitstapje met de hele groep, vergezeld door iemand van het kerkbestuur en één van de kapelaans. Momenteel bestaat de groep uit 2 jongens en 3 meisjes in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Nadat de eerste heilige Communie is gedaan, is men van harte welkom. Wie meer wil weten over deze groep kan aankloppen bij de contactpersoon of bij kapelaan Amal . Men is altijd op zoek naar nieuwe mensen, dus vraag gerust eens!

Kinderen die in het jaar dat ze communie doen graag misdienaar willen worden, mogen alvast mee oefenen voordat ze de communie gedaan hebben.

Contactpersoon:
Mevr. Miranda Schenk
Burg. Kengenstraat 36
6336 BK Hulsberg
Tel. 045 5258078