Historie


Historische schets

H-Clemenskerk 1925-1930De parochie Hulsberg wordt reeds gememoreerd in het jaar 1202, in de kronieken van de Proosdij van Meerssen.
De oudste datering van het kerkgebouw vinden we op de gevel van de toren. Daar treffen we het jaartal 1820 aan.
In 1908 werd de kerk uitgebreid met een priesterkoor en twee sacristie-ruimten.
De beide zijschepen werden in 1930 aangebouwd, het dak van het middenschip werd verhoogd en de toren kreeg toen zijn huidige aanzien.
In 1990 vond een uitgebreide renovatie van de kerk plaats onder de bezielende leiding van de toenmalige pastoor, J. Peeters.

Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat een stenen gebouw, al is het dan nog zo mooi, nog maar een doods gebouw is. Het wordt pas levend, wanneer het bezield wordt door een levende gemeenschapszin van de parochianen.
Wanneer wij actief deelnemen aan het parochieleven, zal in onze parochie-gemeenschap werkelijkheid worden, wat Paulus schreef aan de eerste christenen van Ephese:
“Nu zijt gij niet langer vreemdelingen en gasten,
maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
waarvan Christus Jezus de hoeksteen is.
Hij, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de Geest.”

 

 

 Overzicht van de pastoors van de parochie:

 • 1837-1879 M. Kusters
 • 1879-1902 C. van der Broek
 • 1902-1905 J.T.W.H. Dirix
 • 1905-1929 J.H. Alofs
 • 1929-1951 J.M. Kerckhoffs
 • 1951-1964 P.J.M. Wehrens
 • 1964-1968 P.J. Keijbets
 • 1968-1974 D.H. Frencken
 • 1974-1981 F.L.J. Simons
 • 1981-1992 J.J.P. Peeters
 • 1993-2006 G.Th. van den Beuken O.M.I.
 • 2006-2011  J.H.Ubachs
 • 2011-2014   J. L’Ortye.
 • 2014-2017  M.G.G.J. Schreurs (administrator)
 • 2017-2020 J.A.M. Geilen
 • 2020-         G. Dölle
Overzicht van de kapelaans van de parochie:

 • 1857-1879 C. van der Broek
 • 1879-1884 J.M.A. Dols
 • 1884-1901 J.J.H. Janssen
 • 1901-1908 J.E.H. Thissen
 • 1908-1915 J.P.C.H. Ramaekers
 • 1915-1918 J.H. Hogeland
 • 1918-1933 J.H. Halmans
 • 1933-1938 J.J. Sohl
 • 1938-1948 J.L.M. de Saive
 • 1948-1951 J.J. Bonnemaijers
 • 1951-1957 P.E.A.Th. Hendriks
 • 1956-1966 H.J.P. Benden
 • 1966-1968 J.H.A.G. Sistermans
 • 2012-2019  A. Arockiam