Kinderwoorddienst


Al sinds vele jaren vinden er in de parochiekerk kinderwoorddiensten plaats.
De volwassenen hebben zich gerealiseerd dat de reguliere diensten in onze kerk heel vaak niet echt afgestemd zijn op onze kinderen. Kinderen gaan zich dan vervelen en raken hun interesse in de kerk kwijt.
De kinderwoorddienst is speciaal afgestemd op kinderen.
Bij het begin van een viering gaan de kinderen naar een aparte ruimte, waar ze worden opgevangen door enkele vrijwilligers. Meestal zijn deze vrijwilligers ook moeder van schoolgaande kinderen. Tijdens de kinderwoorddienst vertellen de begeleidsters het evangelieverhaal van dat weekend in kinderlijke taal. In dat verband is er de beschikking over veel materiaal dat speciaal toegespitst is op de belevingswereld van de kinderen.
Daarna volgt er een gesprekje naar aanleiding van het verhaal en vervolgens gaan de kinderen  tekenen, kleuren en/of knutselen ter verwerking van het verhaal.
Aan het begin van de voorbede in de reguliere dienst gaan de kinderen terug naar de kerk en enkelen mogen dan een voorbede voorlezen, die voorbereid is tijdens de kinderwoorddienst.

De kinderwoorddiensten vinden plaats tijdens de zaterdagavondviering van 19.00 uur en zijn vermeld bij de kerkberichten in de Clemens-Klok, en de bedoeling is om ze mettertijd ook op deze webpagina weer te geven.
Mensen die interesse hebben om ook begeleider te worden tijdens de kinderwoorddiensten, kunnen contact opnemen met de contactpersoon.
Een enthousiast iemand, die leuk met kinderen om kan gaan, is meer dan welkom bij deze werkgroep.

Contactpersoon:
Birgitta Kengen-Vonken
Aan de Dorekoel 7
6336 WB Hulsberg
Tel. 045-8519050