Afscheidsvieringen


Mogelijkheden omtrent uitvaarten binnen de parochie v/d H. Clemens te Hulsberg 

MOGELIJKE VORMEN:  

1. Uitvaart tijdens Eucharistieviering 
De meest bekende vorm voor een uitvaart is die met een Eucharistieviering. De Heilige Mis voor de overledene wordt opgedragen door een priester. Deze Mis kent een vaste opbouw: Openingsritus, liturgie van het Woord, liturgie van het Altaar waarbij de Heilige Communie aan de gelovigen wordt uitgedeeld en de laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt)
Bij een uitvaart met Eucharistieviering dient strikter rekening te houden met de wereldwijde liturgische gebruiken. Dit is de reden waarom meestal gekozen wordt voor het parochiekoor of een andere live-opluistering van de Eucharistieviering. 

Bij deze uitvaart kan gekozen worden om de avond vóór de begrafenis een avondwake te houden.

 

2. Avondwake (alleen in combinatie met een Eucharistieviering)
De avond voorafgaande aan de uitvaart kan een avondwake worden gehouden. Dit is een wake voor de overledene. De viering wordt geleid door vrijwilligers uit de parochie. Deze vrijwilligers van de werkgroep Afscheidsvieringen bezoeken de nabestaanden en stellen met hen deze viering samen. 

Bij het samenstellen van de avondwake wordt rekening gehouden met persoonlijke wensen van de nabestaanden.

 

3. Afscheidsviering (zonder Eucharistieviering)
Een minder bekende vorm is een Afscheidsviering zonder Eucharistieviering. De mogelijkheid tot een persoonlijke invulling en de muziekkeuze is hierbij ruimer dan in een Eucharistieviering. Deze viering wordt verzorgd door de leden van de werkgroep Afscheidsvieringen, of wordt geleid door de pastoor indien men dat wenst. Tijdens deze viering wordt geen communie uitgereikt, als de communie wèl op prijs gesteld wordt, kan dit ook een woord- en communieviering zijn. Voor deze viering is door de werkgroep Afscheidsvieringen een boekje gemaakt dat gebruikt kan worden.

Er kan ook voor gekozen worden om met eigen teksten deze dienst vorm te geven. Dit gebeurt dan in overleg met een van de leden van de werkgroep Afscheidsvieringen.

Deze Afscheidsviering kan plaats vinden op de dag van de begrafenis/crematie of eventueel de avond van tevoren.

 

Voordeel t.o.v. een afscheid in het crematorium is o.a., dat ook parochianen die iets verder afstaan van de overledene op deze manier, laagdrempelig, afscheid kunnen nemen en hun medeleven kunnen tonen aan de nabestaanden.

De kosten voor een uitvaart met Eucharistieviering (met of zonder avondwake) bedragen € 475,-.
De kosten voor een afscheidsviering bedragen € 300,-.
Op deze bedragen wordt de kerkbijdrage van de laatste 4 jaar in mindering gebracht.

Ook als er geen kerkcontact is zoals hierboven omschreven, bieden we de volgende diensten aan:

  • Bekendmaking van het overlijden via het luiden van de klokken (de dag na overlijden).
  • Vermelding van het overlijden op onze website (en event.facebook).
  • Vermelding van het overlijden in de Clemens-Klok.
  • Vermelding bij de overleden parochianen op onze website.
  • Vermelding bij de overledenen van het afgelopen jaar tijdens de Allerzielenviering.

Dit alles uiteraard alleen nadat de familie heeft aangegeven dat dit op prijs gesteld wordt. Wij willen er als parochie zijn voor alle parochianen.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevr. Jacqueline Pluijmaekers, tel.nr.: 045-4051872 

 

Het kerkbestuur van de parochie van de H. Clemens