Processiekleding


De processiekleding groep verzorgt de processiekleding voor kinderen in de Basisschool leeftijd. De processiekleding groep verzorgt de verdeling van de kleding en alle organisatie rond het processiegebeuren wat betreft de kinderen. Het hele gebeuren omvat momenteel zo’n 12 groepen met name; Bloemenmeisjes, apostelen, Maria met strooisters, klokjeskinderen, Engelbewaarders met Otjes en Sientjes, druivenrankjes, kruisridders, lelies en engeltjes, schildknapen, jonkvrouwen en gouden engeltjes, Sterre der Zee.

De groep bestaat uit 4 vaste leden, die de kleding verzorgen. Rond de processie wordt de groep versterkt door een aantal mensen die meehelpen met strijken, bloemstukjes maken en groepen begeleiden. De processie kleding is eigendom van de parochie.

Contactpersoon:
Loes Kuipers
Tel. 045 4052350
E-mail: loes.kuipers@home.nl