Misintenties opgeven


Misintenties kunt u op de volgende manieren doorgeven:

 • Per mail aan misintentie@h-clemens.nl
  Contactpersoon is Mevrouw Marianne Spierts die de misintenties verzorgt voor :
  – De voorbeden in de kerk
  – De Clemens-Klok
  – De Parochiewebsite
  – Beekdaeler
  Betaling op bankrekening  NL91 RABO 0124 1030 30 t.n.v. Parochie vd H. Clemens
 • Tijdens het spreekuur op de pastorie, elke dinsdag van 17.00-18.00 uur.
  Betaling contant
 • Kosten voor intenties bedragen op woensdag € 15,00 en in het weekend of op feestdagen €30.00

Als u er prijs op stelt, dat de intenties ook in de Clemens-Klok en in de Beekdaeler vernoemd worden, is het belangrijk dat u de gestelde deadlines voor het inleveren van misintenties in acht neemt. Deze staan voor wat de eerst volgende uitgave betreft, op de achterzijde van elke editie van ons parochieblad vermeld. U vindt de deadlines ook op het TIJDSCHEMA