Vertrouwenspersoon


Als u slachtoffer bent van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van het bisdom Roermond: Mevrouw M. van Helvert-Willeme.

Zij kan u ondersteunen bij een klachtenprocedure of bij een gesprek met bijvoorbeeld het parochiebestuur en zij kan u doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instantie.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 046-4854140 of via de mail mjfvanhelvert@kpnmail.nl