Algemene informatie


Geografische gegevens

De parochie van de H. Clemens omvat niet alleen het kerkdorp Hulsberg, maar ook de erbij liggende dorpen Aalbeek, Arensgenhout, Emmaberg (gedeeltelijk) en De Heek (gedeeltelijk).
Hulsberg is gelegen in het hart van het zuidelijke gedeelte van de provincie Limburg en vertoont daar duidelijk de kenmerken van, zoals bijvoorbeeld het glooiende landschap, het Zuid Limburgse dialect, het katholieke karakter. Van oudsher was het een agrarische gemeenschap, maar momenteel is Hulsberg zelf een forensisch dorp geworden met evenwel een verbluffende hoeveelheid van kleine nijverheid: een ondernemend dorp.
De parochie hoort tot het bisdom Roermond en in de dekenale ordening valt het onder het dekenaat Schinnen.