Kerststalbouwers


In iedere kerk is het de gewoonte om rond de kersttijd ervoor te zorgen dat er een kerststal te bewonderen is. Deze gewoonte bestaat in Hulsberg uiteraard ook.

In het verleden werd er ieder jaar een andere vereniging uitgenodigd om die kerststal in de kerk te bouwen, maar uiteindelijk is uit praktische overwegingen besloten om daar een speciale groep voor in het leven te roepen, die ieder jaar voor opbouw en afbraak van die stal zorgt en zodoende altijd weet wat er voorhanden is en waar alles te vinden is. Daags na de eerste zondag van de advent start men de bouwwerkzaamheden en pas na het eerste weekend van februari wordt de stal weer afgebroken. Doordat er een vaste groep voor aangesteld is, is men ook beter in staat om ieder jaar enig nuanceverschil aan te brengen. Tevens wordt ieder jaar opnieuw een video-opname van het geheel gemaakt, zodat men altijd op videobeelden kan terugvallen, om van daaruit aan een nieuwe opstelling te werken.

Contactpersoon:
Dhr. P. Dekkers
Burg. Kengenstraat 5
6336 BH Hulsberg
Tel. 045 4051935