Mgr. dr. Ron van den Hout benoemd tot de 25e bisschop van Roermond.


Broeders en zusters in Christus,
Met zeer velen hebben wij afgelopen 6 januari in de Sint-Christoffelkathedraal in
Roermond afscheid genomen van onze veel te vroeg overleden bisschop Harrie
Smeets. Sindsdien is door velen gebeden voor de benoeming van een goede nieuwe
bisschop op de zetel van Roermond.
Het is met dankbaarheid en groot genoegen u te kunnen melden dat paus
Franciscus een nieuwe bisschop voor ons bisdom heeft benoemd. Met ingang van
vrijdag 21 juni is Mgr. dr. Ron van den Hout benoemd tot de 25e bisschop van
Roermond.
Mgr. Van den Hout is 59 jaar. Hij is afkomstig uit het bisdom Den Bosch. Sinds zijn
priesterwijding in 1993 werkte hij daar als kapelaan, pastoor, deken en vicaris
generaal. In 2017 volgde zijn benoeming tot bisschop van het bisdom Groningen
Leeuwarden. Onze nieuwe bisschop heeft dus ruime ervaring als pastor en als
bisschop.
We zijn blij dat ons gebed is verhoord en dat wij in Mgr. Van den Hout een waardige
opvolger van Mgr. Harrie Smeets in ons bisdom mogen verwelkomen. Mede namens
hulpbisschop Mgr. Everard de Jong en het kathedraal kapittel van ons bisdom vraag
ik u om Mgr. Van den Hout een warm welkom in ons bisdom te geven en hem met
uw gebed van harte te ondersteunen bij de taak die hem wacht.

Mijn opdracht als diocesaan administrator eindigt met de inbezitneming van de zetel
door Mgr. Van den Hout op zaterdag 24 augustus aanstaande.
Met dank voor het geschonken vertrouwen wens ik u alle goeds voor de toekomst en
Gods zegen. Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u laten schijnen en u Zijn
vrede schenken.

Roermond, 21 juni 2024
Mgr. René Maessen,
diocesaan administrator