Gespreksverslag bespreking vragen synodaal proces


Op dinsdag 9 april had het kerkbestuur van de parochie federatie Genhout Hulsberg en Schimmert de parochianen uitgenodigd om deel te nemen aan een gesprek over “De kerk van de toekomst” in de pastorie van Schimmert. Deze gesprekken zijn een onderdeel van de oproep van Paus Franciscus om de kerk te vernieuwen vanaf de basis. Dat wil zeggen dat de Paus de mening van zijn gelovigen belangrijk vindt.
Als kerkbestuur waren we aangenaam verrast dat zoveel parochianen gehoor hebben gegeven aan onze oproep, we waren met 27 personen.  We hebben twee thema’s uitvoerig besproken namelijk: 

 • deelname aan een verwelkomende Kerk 
 • vrouwen in het leven en de zending van de Kerk 

Iedereen heeft uitgebreid zijn eigen mening naar voren kunnen brengen.
Hieronder vindt u het gespreksverslag lezen dat namens onze parochie naar het bisdom is gestuurd. Alle verslagen worden gebundeld en worden uiteindelijk in Rome gebruikt om de synode onder leiding van de Paus voort te zetten. 

Als kerkbestuur en parochie-comités zullen we de opmerkingen die gemaakt zijn, proberen ter harte te nemen.
Verder hebben een aantal deelnemers aangegeven dat er behoefte is aan een vervolg aan dit soort bijeenkomsten en daar willen we graag gehoor aan geven. 

Kerkbestuur Parochiefederatie Genhout Hulsberg Schimmert 

 

Contactpersoon: pastoor G. Dölle 

Email: pastoor@h-clemens.nl 

 

Datum gesprek: dinsdag 9 april 

Aantal deelnemers: 27 (incl. twee pastores) 

Achtergrond aanwezigen: parochianen van onze drie parochies van Genhout, Hulsberg en Schimmert 

Locatie: pastorie Schimmert 

 

We hebben twee van de vier thema’s besproken. 

 

Thema 3: deelname aan een verwelkomende Kerk 

Wat leert dit gesprek ons/ Welke lijnen komen uit het gesprek naar voren? 

 • Kerk moet uitnodigend zijn en niet mensen met harde woorden afwijzen bij heilige Communie – komt heel negatief over. 
 • Hand geven na de Mis wordt als  heel positief ervaren, zo komt er contact tussen de geestelijkheid en gelovigen, ook mogelijkheid voor een kort woordje tot elkaar. Straalt warmte uit van de geestelijkheid. 
 • Iedereen moet welkom zijn: Kerk is voor iedereen ongeacht cultuur of achtergrond.  

Fel gekant tegen preek van Wim Eijk afgelopen week in Veenendaal, waar hij allerlei groepen afwijst en verkettert. 

 • Sommige teksten uit de liturgie spreken mensen niet aan, op zoek gaan naar modernere teksten. Vooral had men veel moeite met de epistellezingen (mn. Paulus) 
 • Sowieso een modernere taal gebruiken in de kerk 
 • Bijbelteksten vertalen naar het nu 
 • Je moet de mensen kennen. Wil je betrokken zijn bij de kerk dan kan dat gemakkelijk want er zijn genoeg taken in een parochie. Je hoeft je maar open te stellen. 

Wat willen we meegeven aan de synode in okt. 2024? 

 • Kerk moet een  vertaalslag maken om verwelkomend te zijn: zowel in vertalingen van Bijbelteksten, als in gebedsteksten en prediking. 
 • Behulpzaam zijn voor je naaste, Kerk is zoals Jacobus in zijn brief ook aangeeft: niet alleen geloven met woorden, maar zeker ook met daden. 
 • Erover nadenken hoe je mensen weer terug in de kerk krijgt. Het doet veel (mn. ouderen) pijn te zien hoe leeg de kerken worden/zijn. 
 • Duidelijk de boodschap van christelijke normen en waarden uitdragen op school en in de opvoeding van kinderen. 

 

Thema 4: vrouwen in het leven en de zending van de Kerk 

Wat leert dit gesprek ons/ Welke lijnen komen uit het gesprek naar voren? 

 • Men heeft nog wat moeite met woord ‘roeping’ voor leken, wordt te specifiek met priester- of kloosterroeping geassocieerde. 
 • Gevarieerde geluid in de kerk laten horen: ook vrouw mag een keer preken 
 • Gelijkheid van man en vrouw moet in kerk doorbreken 
 • Er is behoefte aan gespreksgroepen in onze kerk, over allerlei theologische en Bijbelse onderwerpen. 
 • Niet elke vrouw wil een positie in de kerk – een man hoort naar het voorbeeld van Christus aan het altaar te staan. 
 • De teksten van het Oude Testament en een groot deel van het Nieuwe Testament komen voort uit een mannencultuur, en ademen dit ook duidelijk uit. 
 • Moeilijk om als kerk in Nederland vrouwen als priesters voor te stellen, we zijn wereldkerk, maar wel positie van de vrouw versterken in onze gemeenschap. 
 • Deze Paus had veel eerder moeten komen. Hij heeft de vrouwen een steuntje in de rug gegeven. 
 • de kerk is stil blijven staan. Discriminatie van vrouwen. 
 • Op vakantie steken de mensen kaarsjes aan in de kerk. In de kerken bij ons steken de mensen ook veel kaarsjes aan maar komen verder niet in de kerk. 

Wat willen we meegeven aan de synode in okt. 2024? 

 • Mogelijkheid voor theologisch geschoolde leken/vrouwen om ook te preken. 
 • Meer nieuwe taken/ambten instellen die ook voor vrouwen open zijn: catechisten, voorgangers gebedsdiensten, pastoraal werkers, etc. Ambten bestaan al, maar worden te weinig ingevuld door vrouwen in Nederland. 
 • opleidingen moeten openstaan voor vrouwen. 
 • de opleiding van Rolduc is te ouderwets. Priesteropleiding is belangrijk. 
 • wat regelmatiger woord-/communiediensten. Als de priester aanwezig is mag dan wel een woord/communiedienst gehouden worden ? 
 • Afschaffen van het celibaat: waarom mogen priesters niet trouwen? Ze kunnen zich dan beter inleven. Dominees zijn ook  getrouwd. Nu moeten er priesters uit andere landen gehaald worden. 
 • moet je alles wereldwijd in de kerk veranderen ? Elke cultuur is anders. In Brazilië doen de zusters heel veel in de kerk. Zij zijn veel verder dan wij hier. De priester komt 1 keer per maand voor de zegening.