Eerste Heilige Communie


Als contactpersoon van de werkgroep “Eerste Heilige Communie” wil ik mij  graag voorstellen:

Brigitte Driessen-Dolmans

Ben getrouwd met Eric en wij hebben 1 dochter en 2 zonen. We wonen met z’n vijven in Aalbeek  Zelf ben ik opgegroeid in een katholiek gezin. Graag geef  ik het geloof door aan alle kinderen van Hulsberg. Ik vind  het belangrijk dat ik een steentje kan bij dragen in het samen kerk zijn. Want geloven is zo veel meer dan alleen bidden. De kinderen geven mij energie en na vele jaren ervaring weet ik dat ze vanuit hun hart ‘de eerste communie‘ (hostie) ontvangen.

Graag wil ik de kinderen van ouders die ervoor kiezen om hun kind/kinderen de Eerste Heilige Communie te laten doen, zo goed mogelijk begeleiden. Ook kinderen die nog niet gedoopt zijn wil ik graag helpen op weg naar de doop en de Eerste Heilige Communie.

De werkgroep bestaat uit een vaste kern, gevormd door pastoor Dölle en ik als vrijwilliger vanuit de parochiegemeenschap. Er is altijd plek voor andere vrijwilligers.

De ouders van de kinderen uit groep 4 krijgen medio september een Uitnodiging-aanmelding 1e communie Hulsberg via school of de website van de parochie.

Ieder jaar, op een avond in oktober, komen we geheel vrijblijvend bij elkaar om kennis te maken en om de gang van zaken rond de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie te bespreken. De voorbereidingslessen worden ingevuld met o.a. zang, luisteren naar verhalen uit de bijbel, samen bidden en werken in een werkboek.  De lessen worden gegeven op donderdagmiddag vanaf 15.15 uur op school, door pastoor Dölle. De lessen starten na de herfstvakantie en eindigen voor de zomervakantie. Betrokkenheid van ouders blijft de hele voorbereiding belangrijk, pastoor Dölle en ik zullen regelmatig evalueren met de ouders.

We vinden tradities rondom de 1e H. Communie in onze parochie belangrijk, dat brengt ons nog dichter bij elkaar in het “samen kerk zijn” ;

  • Gezinsmissen op zaterdagavond of zondagochtend
  • Kerstmis (kerstviering 24-12 om 18.00 uur)
  • Het doopsel van een jonge parochiaan
  • Helpen als misdienaar
  • Geld inzamelen voor de vastenactie
  • Palmpasen en Pasen
  • De Sacramentsprocessie in juni

 

Contactpersoon:

Brigitte Driessen-Dolmans                    Pastoor Dölle

Nieuwenhuysstraat 22                           Kerkheuvel 7

6336 XW Hulsberg                                 6336 AX Hulsberg

Tel. 06-25337365                                     Tel. 045-4051273

communie.hulsberg@gmail.com       pastoor@h-clemens.nl