Kerkonderhoud


Het interieur van de parochiekerk moet uiteraard op zijn tijd onderhouden worden. Dit betekent dat er iedere week enkele dames klaar staan om de kerk schoon te houden.
Maar daarnaast zal er voor de grote kerkelijke feesten speciale aandacht geschonken moeten worden aan extra onderhoud, zoals bijvoorbeeld aan het vele koperwerk. Dat betekent dat er op bepaalde tijden een zogenaamde koperpoetsploeg aantreedt.

Deze groep vrijwilligers, een steeds wisselende groep met een vaste kern, neemt dan echter niet alleen het koperwerk voor zijn rekening, maar  natuurlijk ook het overige “kerkmeubilair” dat om regelmatig onderhoud vraagt. De dag waarop deze ploeg aantreedt wordt altijd tevoren bekendgemaakt en wie zich geroepen voelt, is dan van harte welkom.

Contactpersoon:
Dhr. J. Ritzen
Aalbekerweg 8
6336 AD Hulsberg
Tel. 045 4059244