Liturgie


Reguliere vieringen:

 • Zaterdag             19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk of in de kapel van het zusterklooster
 • Zondag                11.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
 • Woensdag          19.00 u H. Mis in de kapel van het zusterklooster
 • Donderdag         10.00 u H. Mis in de kapel van het zusterklooster
 • Vrijdag                 16.00 u H. Mis in Zorgcentrum Panhuys
 • De weekendmissen worden opgeluisterd met volkszang, koormuziek of anderszins, zie misintentieagenda.
 • Eerste vrijdag van de maand: ziekencommunie.
  De communie wordt in de parochie rondgebracht aan degenen die niet in staat zijn om naar de kerk te gaan en toch de communie wensen te ontvangen.
  Diegenen die hiervoor in aanmerking wensen te komen, en die nog niet op de lijst staan, gelieve zich op te geven bij pastoor (045-4051273 of info@h-clemens.nl)

Bijzondere vieringen:

 • Regelmatig worden er in onze kerk themavieringen gehouden door het Combo Koor MozaïK.
 • Op zaterdagavond zijn er bij gelegenheid gezinsvieringen en kinderwoorddiensten, deze worden van tevoren bekend gemaakt via deze website en in de Clemens-Klok.
 • Een speciale vermelding geldt voor de nachtmissen met Kerstmis en de jaarlijkse processie.
 • Andere bijzondere vieringen zijn bijvoorbeeld: avondwake , doopsel, huwelijk, uitvaart, afscheidsviering.

Misstipendia 2024 (misintentiegelden)

 • Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00
 • Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 30,00
 • Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 325,00
 • Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00
 • Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00
 • Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100,00
 • Gestichte jaardienst:
  Looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 30 jaar
  – Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00/jaar
  – Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag 10 jaar € 30,00/jaar