Ziekendienst


Deze werkgroep is opgericht in het jaar 1969 door de toenmalige pastoor Frencken. Het doel van deze werkgroep is om aandacht te besteden aan zieken en gehandicapten, in de ruimste zin van het woord, van onze parochie. Deze aandacht wordt op de eerste plaats gegeven door hen te bezoeken, waar ze ook zijn: thuis, in een ziekenhuis of in een verpleegkliniek.
Verder wordt er ieder jaar een ziekenmiddag gehouden en rond Kerstmis en Pasen wordt extra aandacht aan zieken geschonken door middel van het aanbieden van een attentie.

Contactpersoon:
Mevr. K. Otten
Unostraat 20
6336 BT Hulsberg
Tel. 045 4051922