Gemengd Koor St. Caecilia (G.K.C.)


GKC2016
Al sinds mensenheugenis is het gebruikelijk om in de rooms-katholieke kerk een hoogmis op te laten luisteren door een koor. In de St. Clemens Kerk in Hulsberg gebeurt dat onder meer door het Gemengd Koor St. Caecilia Hulsberg, het GKC.

Het GKC is in 1845 opgericht als een mannenkoor en is dus al meer dan 160 jaar oud. Het was aanvankelijk vooral gericht op Gregoriaanse liturgische gezangen maar in de afgelopen periode hebben verschillende aanpassingen plaatsgevonden. Zo werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw besloten om ook dames tot het koor toe te laten treden en ging men dus verder als gemengd koor. Men zette toen ook wereldlijke muziek op het programma. Het strikt kerkelijke van het koor ging zo verloren, maar toch is de kerkelijke binding gebleven en het koor luistert nog regelmatig een eucharistieviering op in de kerk.

Het koor telt momenteel 13 zangers en 29 zangeressen. Nieuwe koorleden zijn van harte welkom. Op woensdagavonden wordt gerepeteerd in café “Op de Trepkes”. Meer dan dertig jaar was de muzikale leiding in handen van dhr. Pierre Gerits maar deze is in 2003 gestopt en heeft het dirigeerstokje overgedragen aan mevr. Myriam Erkens. Daarmee heeft het koor voor het eerst in zijn bestaan een vrouwelijke dirigent.

Contactpersoon:
Dhr. J. Ritzen
Aalbekerweg 8
6336 AD Hulsberg
Tel. 045 4059244

Website:  www.gkc1845.nl