Rond de kerk


Deze werkgroep heeft als doel het aanzicht van het kerkhof rond de kerk te verzorgen en zo mogelijk te verfraaien, waardoor ook het zicht op de kerk positief beïnvloed wordt. Het kerkhof zelf heeft de kwalificatie “beschermd dorpsgezicht” gekregen en dit moet dan ook in ere gehouden worden.

Een en ander wordt bereikt door regelmatig het kerkhof te schoffelen en te harken. In de week voor Palmpasen worden de palmtakken op het kerkhof geknipt. In de herfst is er altijd de grote snoeibeurt en tussendoor wordt hier en daar wat extra geknipt bij het gebruikelijke onderhoud. In de maand november is er de grote opruimactie van bladeren en verwelkte bloemen. Bovendien worden de graven, waarvan de nabestaanden niet bekend zijn of eenvoudigweg niet meer in leven zijn, regelmatig in orde gehouden.

Sinds het jaar 2002 heeft deze werkgroep er een extra zorg bij gekregen, namelijk het onderhoud van het heilig Hartbeeld op de hoek van de Klimmenderweg en de Raadhuisstraat en van het oorlogsmonument nabij het klooster van de zusters Oblaten van Maria aan de Schoolstraat. Deze twee gerenoveerde monumenten zijn door de werkgroep geadopteerd.

Contactpersoon:
Dhr. J. Delahaije
Bernhardstraat 12
6336 TN Hulsberg
Tel. 045 4053884