Kerkdiensten


Reguliere vieringen:

  • Zaterdag             19.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
  • Zondag                11.00 u H. Mis in St. Clemenskerk
  • Woensdag          19.00 u H. Mis in de kapel van het zusterklooster
  • Donderdag         10.00 u H. Mis in de kapel van het zusterklooster

De weekendmissen worden opgeluisterd met volkszang, koormuziek of anderszins, zie misintentieagenda.