Ontvangstcomité


Deze groep heeft tot doel nieuwe bewoners welkom te heten in onze parochie en hun te informeren over alle activiteiten die er plaats vinden, zodat zij zich sneller ingeburgerd kunnen voelen in onze parochiegemeenschap.
De parochie heeft een contract gesloten met SILA, een organisatie die gegevens van vrijwel alle parochies en protestantse gemeentes in Nederland beheert. Zo gauw deze organisatie ons hele bestand heeft geautomatiseerd, zullen de gegevens omtrent nieuwe leden automatisch bij de parochie binnenkomen. In dat geval kan de werkgroep weer volop aan het werk, want in verband met de wet op de privacy worden dit soort gegevens niet meer vanzelf door de gemeentes aangeleverd.
De groep bestaat nog maar uit een paar personen; nieuwe leden zijn dus van harte welkom.

Contactpersoon:
Pastoor Dölle
Kerkheuvel 7
6336 AX  Hulsberg
Tel. 045 4051273