vastenmaaltijd vrijdag 8 maart vanaf 18.00 uur in gemeenschapshuis Hulsberg.


VASTENMAALTIJD vrijdag 8 maart vanaf 18.00 uur in gemeenschapshuis Hulsberg.
In de veertigdagentijd willen we actie voeren voor de SMK Negeri 2 Komodo Vocational High School (Middelbare School voor Beroepsonderwijs) op het Indonesische eiland Flores. We willen deze school helpen bij de aanschaf van landmeetapparatuur en 10 computers. Deze dorpsschool heeft onvoldoende financiële middelen om de benodigde apparatuur aan te schaffen. Momenteel zijn er maar 15 computers voor 360 studenten en dat is verre van ideaal.
Als onderdeel van de acties om geld bijeen te brengen willen we weer een ‘vastenmaaltijd’ organiseren. We willen u uitnodigen voor de vastenmaaltijd in het gemeenschapshuis De Lange Berg, Schoolstraat 9 te Hulsberg, en wel op
Vrijdag 8 maart, vanaf 18.00 uur
Een goede kennis van de kapelaans zal net als het vorige jaar een heerlijke Indonesische maaltijd voor ons bereiden. U kunt voor € 30,- per persoon een ticket kopen voor deze maaltijd, maar u mag ook een hoger bedrag doneren. Het bedrag dat na aftrek van de onkosten overblijft, is voor deze vastenactie.
Opgave bij pastoor Dolle: 045-4051273; email: pastoor@h-clemens.nl
of bij een van de kapelaans; Stefan: 0639431473; email: stefanmusanai@gmail.com
Charles: 0639431465; email: ch.leta@montfortanen.nl
Kunt of wil u niet deelnemen aan deze maaltijd, dan is een donatie via de pastoor of een van de kapelaans uiteraard zeer welkom.