Met brandend hart, oktober wereldmissie maand 2023


Geef voor de christenen in Libanon

Libanon was voor christenen in de regio lange tijd een veilige haven. De laatste jaren is het
land van de ceders in een ongekende crisis beland.
De Libanese munteenheid heeft 98% van haar waarde verloren.
De straat is slechts een façade, overal is er corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land,
onder wie veel christenen.

De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de
emmer deed overlopen. Omdat de staat niets doet, proberen kerkelijke en religieuze
gemeenschappen er te zijn voor de mensen.

De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de
overtuiging en missie daar te zijn voor de mensen in moeilijkheden.

Na de enorme explosie willen de parochianen van de parochie St. Maron, iets concreets
doen voor de mensen in de buurt. Van de overheid is niets te verwachten. De pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh komt met het initiatief drama’s en wonderen. “Wij gaan op bezoek bij de mensen luisteren naar hun angsten. We zijn er, we bidden met ze, we huilen en lachen.”

Er zijn vrijwilligers in de wijk die eten rondbrengen en medicijnen. Ze zeggen, “dit is voor mij geen baan maar een missie”.
Veel Syriërs zijn vanwege de burgeroorlog naar Libanon gevlucht, ze leven meestal in
opvangkampen. De zusters van de Goede Herder geven les aan deze kinderen. Deze
kinderen mogen niet naar de staatsschool. Meisjes worden uitgehuwelijkt.

In een andere arme wijk van Beiroet staat het Huis van Licht en Hoop. De mensen in dit huis bekommeren zich vooral om jonge meisjes en vrouwen, ze vinden hier steun. Er zijn ook 2 schoolklassen.
De 2 zusters op de foto zijn lid van de congregatie van de Zusters van de Verlaten Jezus. Deze gemeenschap is gevestigd in Deir el Ahmar, waar het christendom heel oude wortels heeft.

Over deze 2 zusters kunt u meer lezen op de website van Missio.
Missiezondag is vooral een feest van solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een
wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijk zijn voor elkaar. Die
verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de
grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

Oktober is Missiemaand, 7 en 8 oktober vieren we dat onder de naam Kinderwereld-
missiedag.
Missiezondag vieren we op 21 en 22 oktober met een kerkdeurcollecte.
Bent u niet in de gelegenheid dan kunt u de bijdrage ook storten op.
NL 65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand. Werkgroep “Humisa“